कलम तरवार भन्दा शक्तिशाली छैन।

न कलमले लडाइ जित्छ न तरबारले कविता लेख्छ ।

बलवान त्यो हात हो जसलाई कहिले कलम उठाउने र कहिले तरवार उठाउने भन्ने थाहा हुन्छ

TECHNOSERENE